TROŠKOVI KOJE IMA KUPAC PRI KUPOVINI STANA

Pored kupoprodajne cene nekrentine, kupac ima još dosta neplaniranih i dodatnih troškova. Trebalo bi računati na sledeće troškove: porez, agencijska provizija, notar,  ukoliko kupujete na kredit imaćete još nekoliko izdataka.

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA ILI PDV

Prilikom kupovine stana platićete ili porez na prenos apsolutnih prava ili PDV.

Porez na prenos apsolutnih prava plaćaju samo kupci stana koji je već bio u promentu, odnosno stan koji se ne kupuje od investitora i ako niste kupac prvog stana. Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5 posto  od vrednosti nekretnine. Pravo na oslobođenje od ovog poreza imaju kupci 1.stana (punoletni državljani RS, koji nisu imali neketninu na svom imenu od 2006.godine) i oslobođenje se odnosi na 40 m2, dok svaki naredni član domaćinstva ima pravo na oslobođenje od poreza na dodatnih 15 m2.

Porez na dodatu vrednost (PDV) plaćate samo ukoliko kupujete novogradnju, ali ste u tom slučaju oslobođen poreza na prenos apsolutnih prava. Najbolja stvar jeste što za kupce 1.nekretnine postoji opcija vraćanja PDV-a, na 40 m2, I 15 m2 na svakog narednog člana domaćinstva. Poreska stopa je 10 posto od vrednosti stana.

 

AGENCIJSKA PROVIZIJA

Najlakši način da pronađete stan jeste da angažujete agenciju za nekretnine da vam pronađe stan kakav želite. Visina agencijske provizije nije propisana zakonom,ali u praksi u Novom Sadu agencijska provizija iznosi uvek 3 posto.

 

TAKSA KOD NOTARA I TAKSA KATASTRA ZA UKNJIŽBU

Da bi stan postao vaš neophodno je da se overi ugovor o kupoprodaji kod notara, taksa kod notara je par stotina eura, I ona zavisi od kupoprodajne cene nekretnine koje kupujete.

Taksa katarstra za uknižbu je oko 5.000 dinara.

 

Ovo su grubo navedeni dodatni troškovi koje imate prilikom kupovine stana. Ukoliko kupujete putem kredita imaćete naknadu za obradu kredita, overu založne izjave kod notara I taksu za upis hipoteke u katasar…