STAMBENI KREDIT

Kupovina stana  putem stambenog kredita je široka oblast I uslovi  se razlikuju od banke do banke.

Postoje dinarski i devizni krediti, sa fiksnom ili varijabilonom kamatom, sa obavezom  učešća koje  nije u svakom slučaju isto  itd.  Jedan od obaveznih uslova za dobijanje kredita jeste da ste stalno zaposleni i to u zavisnosti od banke  minimalno 3 ili 6 meseci kod istog poslodavca. Banka će na osnovu vaše plate, visine kredita koji želite da podignete,  proceniti vašu kreditnu sposobnost i tada ćete znati koliki i da li uopšte možete da dobijete kredit. Učešće za stambeni kredit jeste količina novca koju trebate da isplatite  prodavcu iz sopstvenih sredstava. Obično banke traže minimalno 20% učešća, ali u poslednjem periodu određene banke prihvataju učešće I od  10%. Na primeru ćemo pojasniti: Ukoliko kupujete stan koji košta 50.000eura, a imate 20% učešća,  vi onda dajete prodavcu 10.000 eura iz sopstvenih sredstava, a 40.000 eura će biti isplaćeno od strane banke.  Možete odabrati kod banke da li uzimate  kredit u dinarima ili eurima. Ukoliko uzimate kredit u dinarima iznos rate je uvek u istom fiksnom iznosu a  ukoliko uzimate kredit u eurima visina rate se menja u odnosu na kurs eura I isplaćuje u dinarskoj protivvrednosti.

Kupovina stana je jedna od najvećih životnih odluka, tako da pre same kupovine stana,  dobro se raspitajte o svim uslovima kod banke.