SIGURNA KUPOVINA I PROJEKTNO FINANSIRANJE

SIGURNA KUPOVINA I PROJEKTNO FINANSIRANJE

Kupovina stana je jedan od najlepših i najvažnijih trenutaka u životu koji prati velika radost, ali i velika briga. Kako je u pitanju ulaganje celokupne životne ušteđevine, nasleđa ili podizanje stambenog kredita sa rokom otplate i do 30 godina, kupci osećaju strah i plaše se da ne budu prevareni.

 

Uloga agencije koja se bavi prometom nekretnina jeste da pre kupoprodaje stana proveri nekretninu. I da prođe bezbedno i za kupca i za prodavca nekretnine.

 

Prevare prilikom prodaje stana su praktično postale nemoguće. Pored toga što svako putem interneta može da izvrši javni uvid u katastarskim knjigama, prilikom sastavljanja ugovora od strane advokata i overe ugovora kod notara svaka potrebna provera će biti izvršena.

 

U poslednje vreme na tržištu nekretnina u Novom Saduje porast kupovine stanova u novogradnji.

 

Novogradnja je privlačna za kupovinu jer kupci dobijaju stan koji je sagrađen po savremenim standardima gradnje i za koji nisu potrebna dalja ulaganja. Ako želite da kupite stan uz pomoć stambenog kredita, neophodan uslov je da stan bude minimum 80% završen i to u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom. To je potrebno da bi stan mogao da bude predmet hipoteke, odnosno garancija za stambeni kredit koji podižete.

 

Kao što banka proverava vašu kreditnu sposobnost, važno je da i vi proverite građevinskog investitora od kojeg želite da kupite stan.

 

Projektno finansiranje je kada banka i građevinski investitor sarađuju u zajedničkom projektu izgradnje nekretnine. To je dobitna kombinacija za sve strane koje učestvuju: investitore, banku i kreditne kupce.B Bankafinansira izgradnju i garantuje za izgradnju. Uz projektno investiranje, građevinski investitori imaju stabilno i sigurno finansiranje uz nisku kamatu, a kupci stanova su zaštićeni od rizika da investitor neće ispuniti obaveze.

 

Za razliku od običnih investitora koji sredstva za gradnju obezbeđuje prodajom stanova, “projektni investitor” ima već obezbeđena sredstva za sve faze izgradnje. To znači da ćete i vi brže stići do stana.

 

Banka kontroliše kako projekat napreduje, jer joj je veoma važno da zgrada bude izgrađena u dogovorenim rokovima I po standardima - kako bi prošla tehnički prijem, dobila upotrebnu dozvolu i bila uknjižena. Kao kupac, možete da budete sigurni da će vaš stan biti završen na vreme.

 

Kao partneru u gradnji, banci je u interesu da projekat bude uspešan i da se stanovi prodaju. Zato banka odobrava stambene kredite pod povoljnijim uslovima za kupce, uz već obezbeđenu projektnu dokumentaciju.

 

Ako kupujete stan u izgradnji uz stambeni kredit, stan mora da bude minimum 80% završen. Ako kupujete stan u izgradnji iz projektnog investiranja u kojem učestvuje banka kod koje ste aplicirali za kredit, nije važno u kojoj meri je stan završen.

 

U projektnom investiranju, sve je crno na belo. Cena kvadrata je unapred određena, kako bi bila ekonomski opravdana. Kod projektnog finansiranja, cena kvadrata je ista bez obzira na fazu izgrađenosti.

 

I na kraju, kao najveću prednost projektnog finansiranja bismo izdvojili SIGURNOST koju donosi kupcu. Ako kupujete stan u izgradnji preko projektnog finansiranja, kad “završite papirologiju”, možete da se opustite i mirno dočekate rok za useljenje