SALONSKI STANOVI, SALONCI

Značenje salonskog stana

 

Salonski stan ili salonac se dovodi u vezu sa autentičnim konceptom prostorne i funkcionalne organizacije „gospodskih stanova“ u višeporodičnim zgradama, koji su građeni za bogate trgovce i činovnike u periodu između 2 svetska rata.

Struktura salonaca je karakteristična po centralnom i višenamenskom predsoblju, koje je pored komunikacione uloge najčešće imalo funkciju svečane trpezarije koja se koristila u posebnim prilikama.

Organizacija salonskog stana imala je za cilj da pomiri niz suprostavljenih sila. Odnosi između vlasnika i posluga, gostiju i korisnika, svakodnevnih i svečanih aktivnosti stvarali su niz prostornih tenzira. Radi njihovog pomirenja i uravnoteženja, osmišljena je jedinstvana organizaciona šema, poznata pod imenom salonski stan.

Iako termin salonac se u današnjoj praksi široko upotrebljava, a po mišljenju arhitekata-naučnika takav termin je neodgovarajući, jer sugeriše da je prostorija salona najznačajnija strukturalna karakteristika ovakvog tipa stana.

Potražnja sa salonskim stanovima koji imaju visoke plafone je konstantna, bez obzira na luksuznu novogradnju. Uglavnom ih ima u centru Novog Sada, Starom gradu... Prema iskustvu agenata, postoji konstantna potražnja za ovakvim stanovima i mnogo je veća potražnja od ponude.

Iako renoviranje ovakvih stanova je dosta skuplje od renoviranje klasičnih stanova, kupaca za salonske stanove uvek ima i uglavnom su strogo profilisani.

Cene ovakvih nekretnina u Novom Sadu je znatno viša u odnosu na cenu klasičnih stanova.