POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

Koliki je porez na prenos apsolutnih prava?

Ukoliko kupujete stan u starijoj gradnji,tj.stan koji je već bio u prometu, imate obavezu da platite porez na prenos apsolutnih prava u iznosu od 2.5 posto od tržišne vrednosti stana.

Da biste platili porez na prenos apsolutnih prava potrebno je da se podnese poreska prijava, obrazac PPI4, ali su notari u poslednjem periodu u obavezi da pošalju tu prijavu Poreskoj upravi. Rok za podnošenje poreske prijave iznosi 30 dana od dana nastanka poreske obaveze.

Prema zakonu plaćanje ovog poreza je obaveza prodavca, ali ga u praksi gotovo uvek plaća kupac u ime prodavca, koji i poresku prijavu popunjava podacima prodavca.

Osnovica poreza na prenos apsolutnih prava je ugovorena cena u trenutku nastanka poreske obaveze, ukoliko nije niža od tržišne vrednosti. Ukoliko nadležni poreski organ oceni da je ugovorena cena niža od tržišne, ima pravo da u roku od 60 dana od dana prijema poreske prijave utvrdi poresku osnovicu u visini tržišne vrednosti. Ako poreski organ u tom roku ne utvrdi poresku osnovicu u visini tržišne vrednosti, poresku osnovicu čini ugovorena cena.

Dva propisana uslova za oslobađanje su i da je kupac prvog stana punoletan građanin sa prebivalištem u Srbiji, ali i da od 1. jula 2006. do dana overe ugovora o kupoprodaji nije imao u svojini stan na teritoriji Srbije.

Dakle, kupac stana može biti oslobođen plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava ukoliko je to prva nekretnina koju kupuje i ukoliko je njena površina do 40 kvadratnih metara, odnosno oslobađanje važi samo na 40 kvm, ukoliko imate veći stan porez plaćate na kvadrate preko tog broja. Za svakog člana porodičnog domaćinstva vlasnik ima pravo na poresko oslobađanje za još po 15 kvadrata.

Ono što bi, kad prođete ovu proceduru trebalo da sačekate, jeste rešenje Poreske uprave. Kada se dobije to rešenje, imate novi rok od od 15 dana za izmirenje ove obaveze.