POREZ IZDAVANJE STANOVA

Porez na izdavanje nekretnina

U poslednje vreme alternativni načini zarade su postali veoma popularni. S obzirom na to da mnogi nisu zadovoljni primanjima koje imaju na primarnom poslu, dodatni novac pokušavaju da nađu na mnogim stranama.

U velikoj prednosti su oni koji imaju dodatnu nekretninu, koju mogu da izdaju.

U Novom Sadu se izdaje jako puno nekretnina svakodnevno, ali prema računicama samo 1posto građana koji izdaju svoje stanove plaća porez na prihod od izdavanja.

Prema Zakonu o porezu građana, nakon zaključenja ugovora o zakupu, lice koje iznajmljuje određenu nekretninu je dužno da Poreskoj upravi prijavi početak ostvarivanja prihoda od izdavanja nepokretnosti.

Poreska prijava podnosi se nadležnom poreskom organu prema mestu prebivališta u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu, tj. Podzakupu. Uz prijavu se prilaže i ugovor o zakupu. Prijave se mogu podneti i elektronski, posredstvom elektronskih servisa Poreske uprave: e-porezi.

Porez na prihod od zakupa stana iznosi 20% od godišnje visine zakupnine. Ovaj porez se plaća kvartalno, prema poreskom rešenju. Stanodavac je dalje dužan da podstanaru dostavi neophodnu dokumentaciju, sa kojom se podstanar prijavljuje promenu mesta boravka u najbližoj stanici policije, u roku od 8 dana.

Prema Zakonu o porezu građana kazne u visini od 5.000 do 150.000 RSD čekaju stanodavce koji nisu prijavili da ostvaruju prihod od izdavanja nekretnine. Ukoliko visina neplaćenog poreza premašuje cifru od 150.000 RSD moguća je i kazna zatvora, a ukoliko se utvrdi da je stanodavac zaista utajio porez, moraće da, pored kazne, plati i pun iznos poreza.