NOVA BRZA SAOBRAĆAJNICA " FRUŠKOGORSKI KORIDOR"

Брза саобраћајница Нови Сад-Рума „Фрушкогорски коридор“ 
Дана 06.10.2020. године потписан је комерцијални уговор о пројектовању и извођењу радова на изградњи брзе саобраћајнице Нови Сад – Рума са кинеском компанијом ЧАЈНА РОУД АНД БРИЏ КОРПОРЕЈШН (China road and Bridge Corporation).
Фрушкогорски коридор је део путног правца Нови Сад – Рума – Шабац – Лозница - граница са БиХ. Траса Фрушкогорског коридора подељена је на 4 деонице, укупне дужине 47,7 км.
Деоница 1: Петља „Аутопут Е-75“– Парагово са планираном трасом државног пута 2А реда бр.100 од Жежељевог моста до петље Аутопут Е-75
Деоница 2: Парагово – почетак обилазнице Руме са кружном раскрсницом за прикључење локалног пута за Врдник
Деоница3:  Петља „Каћ“ – Петроварадин („Аутопут Е-75“ )
Деоница4: Обилазница око Руме.
Будућа брза саобраћајница од Новог Сада до Руме повезаће Нови Сад, Ириг и Руму.
Изградњом Фрушкогорског коридора и пројектом Рума-Шабац-Лозница, који се већ реализује, Војводина ће се повезати са западним и северозападним делом Србије, односно, биће боље повезани важни регионални центри као што су Нови Сад, Рума, Шабац, Лозница. Такође, овај путни правац представља и посредну везу Србије са БиХ, Хрватском и Румунијом.
Надовезује се на постојећи државни пут IБ реда број 12 Нови Сад - Зрењанин - граница Румуније, а на крају на ауто-пут и брзу саобраћајницу у изградњи Рума-Шабац-Лозница.
Саобраћајница се простире у планинско-равничарском терену у сремском делу Војводине, а има за циљ да растерети урбанизоване површине и измести транзитни саобраћај с простора Националног парка Фрушка гора.
Ефекти изградње коридора огледаће се и у побољшању регионалне позиције у домену приступачности, у саобраћајном растерећењу урбаних подручја (обилазница око Новог Сада, Ирига и Руме) и уклањању транзита са подручја Националног парка „Фрушка гора”, изградњом тунела Иришки венац.