KATASTAR NEPOKRETNOSTI

U Novom Sadu postoji veliki broj kako uknjiženih tako i neukniženih nekretnina. Većina neuknjiženih nekretnina se ne može prometovati i kupiti putem stambenog kredita. 

Ukoliko želite da proveriti da li je određena nekretnina uknjižena, ko je vlasnik, da li su upisane neke zabeležbe ili tereti neophodno je da proverite sve podatke o nekretnini u katastru nepokretnosti. 
Katastar nepokretnosti ima javni uvid koji se može izvršiti putem interneta, tako što ćete otići na internet servis “KnWeb” Republičkog geodetskog zavoda koji je javno dostupan na adresi RGZ (Republički Geodetski Zavod). Za pretragu ovog servisa neophodno je da znate ime opštine, ime katastarske opštine i broj katastarske parcele ili adresu i kućni broj nepokretnosti koju želite da proverite.
 ŠTA JE TO KATASTAR NEPOKRETNOSTI?
Katastar nepokretnosti je osnovna evidencija svim nepokretnostima. Tu su upisani svi podaci o zemljištu, zgradama, stanovima, poslovnim prostorima, posebnim delovima zgrade... Upisani su svi tereti i zebeležbe na određenoj nekretnini .
 
Uvek kada govorimo o teretima i zabeležbama svi se prvo sete hipoteke, ali u katastru mogu biti upisana i mnoga druga ograničenja. Kao zabeležba nekog spora, zabeležba zabrane otuđenja, plodouživanje, malolestvo vlasnika i razna druga...   Ukoliko se susretnete sa nekom zabeležbom najbolje je da se posavetuje te sa stručnjakom za tu oblast, advokat vam može najbolje objasniti u čemu je reč, a i agent za prodaju nekretnina.
 
Prilikom kupovine stana najvažnija stvar jeste da upišite pravo svojine na toj nekretnini, i zato je uvek dobro da angažuje te agenciju za nekretnine koja će vam pomoći da samo kupovina prođe bezbedno i za kupca i za prodavca