KAPARA

Kada se završe iscrpljujuća potragu za stanom, kupci se trebaju da se osiguraju da im ga niko neće stan uzeti ispred nosa tako što će dati kaparu prodavcu. Posle pronalaska odgovarajućeg stana, ulazi se u „fazu“ kupovine.

 Kako bi bili sigurniji da će uspešno završiti saradnju, mušterija trgovcu daje kaparu. Ona iznosi 10 odsto od celokupne dogovorene cene za stan, i ta suma se obavezno navodi u predugovoru. Kada se posle potpisivanja ugovora isplaćuje nepokretno dobro, ona se uračunava.

Kada kupujete stan, kuću ili poslovni prostor, morate biti dobro informisani o svim obavezama koje vas čekaju. Pored provere i pripreme dokumentacije, morate izdvojiti i novac za kaparu, koju prodavci gotovo uvek zahtevaju ukoliko zaključenju glavnog ugovora o prodaji nepokretnosti prethodi predugovor. Iako je pri kupovini stana veći teret stavljen na kupca, prodavac na neki način mora da se osigura da će do zaključenja ugovora doći kako bi obio druge potencijalne kupce. Ukoliko do zaključenja ugovora o prodaji ne dođe zbog krivice ili odgovornosti kupca, prodavac ima pravo da zadrži kaparu. Međutim, pored prodavca, davanjem kapare štiti se i kupac. Ukoliko do zaključenja ugovora o prodaji ne dođe usled krivice i odgovornosti prodavca, kupac ima pravo da zahteva da mu prodavac isplati dvostruki iznos kapare.

Ukoliko je moguće bilo bi dobro da prilikom predaje kapare da obe strane potpišu predugovor i overe ga kod notara, a ne kod advokata.

Kupci, kada to urade kod javnog beležnika, zaštićeniji jer su sigurni da stan koji su kaparisali neće biti drugome prodat, poklonjen ili otuđen. Ukoliko potpišu ovaj dokument kod advokata, prodavac može odmah sutradan da ode i ponudi stan nekome.

Ukoliko se radi o kupovini stana putem stambenog  praksa je malo drugačija. Obično pri potpisivanju predugovora se daje iznos od 20 posto od kupoprodajne cene, tzv.učešće.

Postoje situacije kada kupci žele da stan rezervišu ali se dešava da zbog određenih okolnosti ne može da se zaključi predugovora, često se rade dal advokatski ili agencijski depozit. Depozit koji je dat bude uračunat u ukupnu cenu stana.