GARSONJERE U NOVOM SADU

Evidentno je da su garsonjere trenutno najtraženiji tip nekretnine na novosadskom tržištu. Razlog zbog kod je takva situacija je to što je potražnja za garsonjerama u smislu izdavanja jako velika jer je Novi Sad „studentski“ grad, što implicira da se na gosišnjem nivou doseli veliki broj studenata iz regiona koji su u potrazi za stanom koji bi iznajmili na određen vremenski period. Taj momenat veliki broj ljudi koji imaju „viška“ novca koriste da bi investirali svoj novac koji bi im se vratio kroz izdavanje garsonjere koju kupe.

Krajem 80-ih i početkom 90-ih godina, kada je tržište nekretnina u Novom Sadu  poprimilo svoju precizniju tržišnu orijentaciju, stvorila se potreba za stambenim objektima koji su posedovali malu kvadraturu. Do tada su stanovi koji su bili „dodeljivani“ ili „otkupljivani“, bili znatno veće kvadrature, jer se tada vodilo računa o kvalitetu života i stanovanja. Tada se komfor stavljao ispred funkcionalnosti, te su garsonjere bile kvadrature oko 40m2.

Veliki priliv stanovnika u Novi Sad 90-ih godina je potraživao stanove koji nisu toliko komforni. Sve to je nametnuto kao rešenje za potrebe novih stanovnika i početak prodaje garsonjera koje su većinom bile kvadrature između 20m2 i 25m2.

Onda se počelo dešavati da su se na uštrb humanog stanovanja, počeli graditi stanovi manji od 20m2. Tada su vlasnici tih malih garsonjera počeli te nekretnine izdavati uglavnom studentima koji nisu mogli obezbediti smeštaj u studentskim domovima.

Period nakon nadogradnje od 1995. Do 2000. Godine za Novi Sad je izuzetno karakterističan. Tada dolazi do prave ekspanzije novogradnje i izgradnje novih zgrada. Investitori tih novih objekata su odmah prepoznali da se stanovi manje kvadrature mogu lakše prodati od stanova veće kvadrature.

Tada su urbanistički propisi nalagali investitorima da moraju da projektuju i grade garsonjere koje su morale po zakonu imati minimalno 24-25m2.

Karakteristike garsonjera u „novogradnji“ su: mali hodnik, kupatilo i dnevna soba u čijem je sklopu kuhinja.

Neke od garsonjera su posedovale terasu, neke nisu, dok je određen broj ovog tipa nekretnina posedovao francuski balkon.

garsonjera